„Non omnis moriar”    (Nie wszystek umrę)
                                                                                         Quintus Horatius Flaccus (Horacy)

Powyższa myśl została zapisana w jednej z pieśni rzymskiego poety Horacego. Wyraża ona przeświadczenie, że są takie obszary naszego człowieczeństwa, których nawet śmierć nie ogarnia. Dzieła ludzkiego umysłu i ducha są w stanie przetrwać wieki, dawać inspiracje dla wielu pokoleń. Każdy z nas, w mniejszym lub większym stopniu, tworzy to, co Horacy nazywa "cząstką, która uniknie pogrzebu".

Od kilkunastu lat staram się pomagać pogrążonym w bólu rodzinom w godnym pożegnaniu bliskich osób. Rozmawiając o zmarłych, staram się wskazać te wszystkie aspekty dzieła ludzkiego życia, które często dla najbliższych są tak zwyczajne, że nie rozpatruje się ich przez pryzmat myśli Horacego. W wyniku tych rozmów powstaje treść, która staje się istotną i integralną częścią uroczystości pogrzebowej.

Są różne formy mojego uczestnictwa w ceremonii pogrzebowej:
- jako mistrz ceremonii w pogrzebie świeckim
- jako mistrz ceremonii w pogrzebie składającym się z części świeckiej i wyznaniowej
- jako mówca pogrzebowy w każdej formie pochówku
- jako koordynator pogrzebów z rozbudowanym ceremoniałem (udział asysty wojskowej, policyjnej, pocztów sztandarowych, delegacji instytucji państwowych i zagranicznych, organizacji kombatanckich, koncerty stanowiące integralną część uroczystości itd.)

Moja firma LUMEN działa na rynku funeralnym od 2001 roku i obejmuje teren Warszawy, województwa mazowieckiego i łódzkiego. Przy organizacji ceremonii pogrzebowych współpracuję z wieloma przedsiębiorstwami pogrzebowymi,  muzykami, studiami fotograficznymi na tym terenie. Naturalnie pomagam także w wielu kwestiach formalnych związanych z pogrzebem.

Z poważaniem
                                                                                                                                                                                                     Sławomir Miązek

                                             603 511 674                                                                                     48 375 67 47

Copyright Nazwa.pl